Koledzy rozwijają swoje artystyczne
kariery. Czasami proszą mnie o pla-
kat do wystawy czy otwarcia przewodu
doktorskiego. Kolegom się nie odmawia.