Tomasz Jędrzejko jest wiernym
ideowo absolwentem ASP w Ło-
dzi, jest też znakomitym mara-
tończykiem i bierze udział w za-
wodach IRONMAN (nie mylić
z zawodami STRONG MEN!!!)