Marek Głowacki jest rysowni-
kiem. Rysuje naprawdę znakomi-
cie. Kosi nagrody i stypendia.
Bardzo lubi komiksowych super-
bohaterów. Pewnie ma w szafie
strój Supermana.