Oto jest zestaw plakatów
o tematyce związanej
z ekologią.
Katedra Projektowania
Graficznego, w ktorej
pracuję, organizuje
przeglądy plakatów
na ekologiczne tematy.
Prezentowałem je na
tych przeglądach
oraz wysyłam je na
przeglądy międzynarodowe.
Sam u siebie te plakaty
zamowiłem.
Kwestie wody, powietrza,
te sprawy.