To nie jest plakat ekologiczny.
To jest protest przciwko przemocy.
Proszę sobie, jeśli łaska,
samemu interpretować.