.      
  Projekt logo (wraz z całym systemem
identyfikacji) Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Oprócz logo zaprojektowałem
szereg materiałów promujących jubileusz,
m. in. plakaty, okładki wydawnictw etc.