8 czerwca 2018 roku na katowickim
Rynku odbyłs się wielki koncet jubileuszowy.
Zaprojektowałem plakat do tego koncertu; motyw z plakatu znalazł się na reklamach billboardach i innych nośnikach, na panelach
Koleii Śląskich. Podobno katowiczanie bali
się w czerwcu otworzyć lodówkę…
I nawet motyw ten znalazł się na gigantycz-
nej konstrukcji sceny i też był gigantyczny.
I w ogóle.