Kolejny z serii rysunków opowiadających w luźny sposób o podróżowaniu. Nie tyle o przemieszczaniu się
i przygodach etc., etc.

Odsyłam do pierwszego rysunku.

To jest torba na laptopa,
z tym, że pasek przypomina troche rurę odkurzacza.
Zorientowałem się w porę by nie tyle rysunek poprawić, co go odpowiednio skomentowac…
Poza tym uważam, że torby podróżne mówią explicite
o naszym stosunku do podróżowania.

Dobry papier foramtu B1, flamastry akrylowe, atrament, piórko, folia fluorescencyjna, pieczątka autorska /
good papier, B1, acrilic markers, ink,
fluorescent self-adhesive foil,self-designed stamp

2019, popołudniami / afternoons

 

 

reprodukcja fotograficzna rysunku / photo – Grzegorz Izdebski