Kolejny z serii rysunków opowiadających w luźny sposób o podróżowaniu. Nie tyle o przemieszczaniu się
i przygodach etc., etc.

Odsyłam do pierwszego rysunku.

Rysowanie tej torby spawiło mi największą satysfakcje. Miałem przed oczyma duszy (ładne metafory i porównania wychodzą tylko Szekspirowi oraz Chandlerowi, a oni (choć ch…  wie, w sumie) zgodziliby się na licencję Creative Commons.

Dobry papier foramtu B1, flamastry akrylowe, atrament, piórko, folia fluorescencyjna, pieczątka autorska /
good papier, B1, acrilic markers, ink,
fluorescent self-adhesive foil,self-designed stamp

2019, popołudniami / afternoons

 

 

reprodukcja fotograficzna rysunku / photo – Grzegorz Izdebski