Tomasz Jędrzejko: kolega, grafik, projektant, maratończyk, poprosił mnie o zaprojektowanie plakatu
na swoją wystawę grafik
w galerii na ASP w Łodzi.
Jedna z 4 propozycji.