Tomasz Jędrzejko:
kolega, grafik, projektant,
maratończyk, poprosił mnie
o zaprojektowanie plakatu
na swoją wystawę grafik
w galerii na ASP w Łodzi.
Jedna z 4 propozycji.