Jest rok 2009.
Witold Jacyków znowu
poprosił mnie o plakat.
Znowu się zgodziłem.
Zamawia dlatego, bo podoba
mu się moje podejście do
tematu, czy dlatego, że
nie biorę od niego kasy?
To pytanie pozostaje na razie
bez odpowiedzi.