Plakaty zamówione przez
WORD z mojego rodzinnego
miasta. Chodzi o propago-
wanie bezpieczeństwa na
drogach w kontek¶cie
Roku pieszych.
Dwa pierwsze plakaty
zakupiono i wydrukowano.