W lecie 2008 roku galeria
Ancien Cinema w Vianden
w Luksemburgu zorganizowała
mi wystawę.
Kameralnie, bardzo miło.
Sprzedałem pracę, zarobione
pieniądze natychmiast wydałem.
Polecam Luksemburg.