Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji
Artystycznej zorganizowała raz konkurs
plastyczny nt. mitologii.
Zrobiłem im plakat z tej okazji.
Nie jest to jakieś wybitne dzieło
(a czy w ogóle któreś tu jest? hehe),
ale lubię tą pracę.
Lubię litery, no a litera M jest bardzo piękna.