Oto niektóre z moich prac komercyjnych.
Zawsze starałem się zrozumieć -- o co chodzi klientowi. A potem, kiedy problem był już określony dokładnie, starałem się go jak najlepiej roziwązać.
Zadaniem projektanta jest rozwiązywanie problemów. Jest to, rzecz jasna, tylko jeden ze sposobów patrzenia na projektowanie. Projektowanie graficzne powinno organizować, porządkować naszą przestrzeń wizualną. Wysoka kultura wizualna jest istotna zawsze
i wszędzie.
I za jej wysoką jakość powinno się płacić suto
i bez marudzenia. Bo warto!
Amen.

Here are some of my works made for money. I always try to understand the customer's problem. And then try to solve this problem.
Solving the problems - here is a designer task. This is only one point of wiew about designing. It is good to have a few more. Graphis design should organize a visual space around us. Finally, graphic designing should be a kind of visual joy in dark world. Like a poetry, like music. High-quality visual culture is important on every level of our human activity. So people should be ready to pay for it.
Here is my bank account number... :-)
One more thing - works in this portfolio are often the result of a compromise with the client.