Akademia Ekonomiczna
w Katowicach planuje zmiany
nazwy i wizerunku.
Wprawdze, ostatecznie, logo
mojego projektu nie zostało
wdrożone, ale współpraca
i tak była owocna.