Nazywam się Łukasz Kliś (ur. w 1975).
Jestem projektantem-grafikiem.
Projektanta, artystę powinno się rozpatrywać
poprzez jego prace, tak uważam.

Jestem absolwentem Wydziału Form Przemysłowych
ASP w Krakowie. Czy ta szkoła mnie ukształtowała?
Coraz częściej myślę, że tak.
Pamiętam wykład seminaryjny niemieckiego
projektanta, prof. Helmuta Schmitt-Siegla.
Rzucił hasło Dizajn jako terapia.
Opowiadał że projektowanie polega
na rozwiązywaniu problemów.
Moją postawę kształtuje tamto hasło, ale jednocześnie jest mi bliska postawa polskich plakacistów. Nie przeszkadza mi to myśleć o Massimo Vignellim jako o autorytecie. Myślę też tak o Gombrowiczu, Czapskim. Niemal z czułością myślę o Charlesie Bukowskim i Raymondzie Chandlerze.

No i potem wieczorem to już jestem bardzo zmęczony.

[English summary
]
Łukasz Klis, born in 1975. Graphic designer.
(here, in Polish text version is a lot of boring words about design, episodes from my boring biography)
Well, one thing could be not so boring: long time ago, when I was a student, I've met professor Helmut Schmitt-Siegel. He had a lecture about design as
a therapy.
And this is it! But not olny this. Poems of Bukowski, temptation of Chandler, being smart as Vignelli.
Life is hard.