Wiosna 2011.
Uniwersytet ¦l±ski zlecił mi
zaprojekowanie nowego
layoutu Gazety Uniwersy-
teckiej U¦.
Zaprojektowałem now± wi-
nietę, układ typograficzny,
(okładkę po prawej) -
słowem, w zasadzie, wszystko.
Znakomite portrety redak-
torów narysował Marek
Głowacki, ¶wietny rysownik,
mój kolega z pracy.
Niektóre teksty ilustruje
Magda Str±czyńska, moja
studentka : szybko,
sprawnie i wektorowo.