Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego
zleca mi, co jaki¶  czas, projekty
okładek.
Praca naukowa o polskiej poezji.
Tej poezji, która opowiada o szkole.
Okładka miękka ze skrzydełkami – co
w przewrotny sposób koresponduje
z tym samolocikiem, prawda?

Kto nie puszczał samolocików w klasie…
ten niech to szybko nadrobi to w pracy
lub gdziekolwiek.