Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego
zleca mi, co jaki¶  czas, projekty
okładek. Np. z okazji nadania doktoratu
Honoris Causa. Tym razem nada
Pan Mikułowski Pomorski to spec od prasy.
Na dodatek – z Krakowa…