Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego
zleca mi, co jaki¶  czas, projekty
okładek. Np. z okazji nadania doktoratu
Honoris Causa. Tym razem – specjalistce
z zakresu literatury porównawczej.
Wydawnictwo powstało we współpracy
z ambasad± Republiki Francuskiej.