Galeria Uniwersytecka w Cieszynie jest miejscem, w którym etos Uniwersytetu spotykasię z etosem Sztuki. Każdego roku akademickiego odbywa się nawet do 10 wystaw. Za każdym razem są to wydarzenia znaczące, znakomici artyści.
Po lewej plakat do wystawy prac dydaktyków Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku.
Zaprojektowanie plakatu anonsującego Sztukę to, powiem coś od siebie –  sztuka! Nie, żebym się chwalił. Tylko mówię.