Wydawnictwo U¦ zleciło mi
projekt okładki i wyklejki ksi±żki
po¶więconej prozie J. M. Coetzee.
Autorem jest profesor Stanisław Masłoń
z U¦.
W 2018 roku Coetzee otrzymał Doktorat
Honoris Causa Uniwersytetu ¦l±kiego.