Plakat na konkurs, którego tematem miała być Prawda.
Organizowany był w BCK w moim Bielsku-Białej.
Plakat gdzieś przepadł, na wernisażu był Jego Ekscelencja Biskup. Tak że tego…
(rok 2014 lub 2015)