Plakat zaprojektowany z okazji otwarcia
tej oto instytucji (2015):
https://deportacje45.pl
Otwarciu towarzyszyła wystawa plakatów;
współogranizował ją mój Zakład Projektowania Graficznego
https://www.facebook.com/KPG.Cieszyn