Plakat reklamujący berlińską wystawę
w Pigasus Gallery, 2015.
Więcej informacji przy plakacie
z krokodylem.