Plakaty związane z tematyką ekologiczną. Wspominałem już przy okazji innych, wcześniej prezentowanych prac o tej tematyce,
że koledzy z mojej Katedry (od jesieni 2013 Zakładu) Projektowania Graficznego realizują, wspólnie ze mną, projekty i wystawy z plakatami opowiadającymi o ochronie środowiska.
Plakaty te prezentowane były na wystawie ekoplakatu w galerii / ośrodku dizajnu -- Zamek Cieszyn (bardzo fajne miejsce!)

a'propos Katedry / Zakładu:
www.facebook.com/KPG.Cieszyn