W lipcu 2012 roku, w Cieszynie (ale też w Ostra-wie) odbyła się kolejna edycja festiwalu wyższych szkół artystycznych Kręgi sztuki. W ramach festiwalu zorganizowano dużą wystawę grafiki pochodzącej ze Śląska. Poproszono mnie o zapro-
jektowanie plakatu, no to zaprojektowałem.