Pracuję z bardzo zdolnymi koleżankami.
Co rusz, któraś coś otwiera: a to dok-
torat, a to wino.